Thiệp truyền thống

Active filters

có 41 sản phẩm.

Thiệp khổ đứng -  chất giấy cứng

Hoa văn ép kim vàng

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Thiệp đứng gấp 3 - chất giấy cứng

Băng quấn hoa văn offset

Có 2 tone màu: Đỏ nhung và Giấy kraft

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

2,800đ

Thiệp đứng - hoa văn offset và ép kim

Bao thư + lót gấp đôi 

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

3,000đ 3,300đ

Thiệp offset khổ đứng - chất giấy cứng

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

3,400đ

Tone màu đỏ, khổ giấy chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Bao thư + lót 2 tờ rời

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Liên hệ

Tone màu đỏ, khổ giấy chữ nhật ngang -  chất giấy cứng

Bao thư + lót gấp đôi - hoa văn in 2 mặt

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

3,000đ 3,300đ

Thiệp offset khổ đứng - chất giấy cứng

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

4,000đ 4,200đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

3,900đ 4,100đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

3,900đ 4,100đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

3,200đ 3,400đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng(http://tuixop.vn)

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

3,100đ 3,300đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

Lọc sản phẩm

Giá

Giá

Màu sắc

Màu sắc