BTV 707 Vàng đồng

BTV 707 Vàng đồng

BTV 707 Vàng đồng
BTV 707 Vàng đồng

BTV 707 Vàng đồng

4,900đ

Thiệp chữ nhật đứng - chất giấy cứng

Băng cắt laser

Bao thư hoa văn ép kim + lót 2 tờ rời

Có 4 tone màu: Đỏ - Kem ánh kim - Vàng đồng - Xanh mỹ thuật

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục