BTV 704 Xanh Mỹ Thuật

BTV 704 Xanh Mỹ Thuật

BTV 704 Xanh Mỹ Thuật
BTV 704 Xanh Mỹ Thuật

BTV 704 Xanh Mỹ Thuật

5,300đ

Thiệp chữ nhật đứng - chất giấy cứng

Băng cắt laser

Bao thư hoa văn ép kim + lót 2 tờ rời

Có 4 tone màu: Đỏ - Kem ánh kim - Vàng đồng - Xanh mỹ thuật

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục