BTV 703 Kem Ánh Kim

BTV 703 Kem Ánh Kim

BTV 703 Kem Ánh Kim
BTV 703 Kem Ánh Kim

BTV 703 Kem Ánh Kim

4,200đ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim + lót in hoa văn offset gấp đôi

Có 2 tone màu: Đỏ nhung - Kem ánh kim

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục