BTV 609 Gỗ đậm

BTV 609 Gỗ đậm

BTV 609 Gỗ đậm
BTV 609 Gỗ đậm
BTV 609 Gỗ đậm
BTV 609 Gỗ đậm

BTV 609 Gỗ đậm

Liên hệ

Thiệp chữ nhật lớn cắt laser - chất giấy cứng

Có 3 màu: Gỗ đậm - Xanh đen - Gỗ lợt

Hoa văn ép kim - Lót thiệp gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục