BTV 505 Offset

BTV 505 Offset

BTV 505 Offset
BTV 505 Offset
BTV 505 Offset
BTV 505 Offset

BTV 505 Offset

Liên hệ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim bạc + lót gấp đôi

Có 3 tone màu: Kem ánh kim - Đỏ nhung - Trắng in hoa văn offset

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục