BTV 503 Kem ánh kim

BTV 503 Kem ánh kim

BTV 503 Kem ánh kim
BTV 503 Kem ánh kim

BTV 503 Kem ánh kim

Liên hệ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim bạc + lót gấp đôi

Có 4 tone màu: Đỏ nhung - Vàng đồng - Kem ánh kim - Hồng ánh kim

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục