BTV 503 Đỏ nhung

BTV 503 Đỏ nhung

BTV 503 Đỏ nhung
BTV 503 Đỏ nhung
BTV 503 Đỏ nhung

BTV 503 Đỏ nhung

Liên hệ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim bạc + lót gấp đôi

Có 4 tone màu: Đỏ nhung - Vàng đồng - Kem ánh kim - Hồng ánh kim

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục