BTV 502 Đỏ nhung

BTV 502 Đỏ nhung

BTV 502 Đỏ nhung
BTV 502 Đỏ nhung
BTV 502 Đỏ nhung

BTV 502 Đỏ nhung

Liên hệ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim bạc + lót gấp đôi

Có 3 tone màu: Vàng đồng - Đỏ - Trắng in hoa văn offset

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục