BTV 501 Trắng ánh kim

BTV 501 Trắng ánh kim

BTV 501 Trắng ánh kim
BTV 501 Trắng ánh kim
BTV 501 Trắng ánh kim

BTV 501 Trắng ánh kim

Liên hệ

Thiệp đứng cắt laser - chất giấy cứng

Bao thư ép kim bạc + lót gấp đôi

Có 3 tone màu: Trắng - Đỏ đậm - Trắng in hoa văn offset

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục