BDQ 2025 Đỏ nhung

BDQ 2025 Đỏ nhung

BDQ 2025 Đỏ nhung
BDQ 2025 Đỏ nhung
BDQ 2025 Đỏ nhung

BDQ 2025 Đỏ nhung

4,200đ

Thiệp đứng gấp 3 - chất giấy cứng

Băng quấn hoa văn offset

Có 2 tone màu: Đỏ nhung và Giấy kraft

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục