BDQ 2020 Vàng

BDQ 2020 Vàng

BDQ 2020 Vàng
BDQ 2020 Vàng

BDQ 2020 Vàng

Liên hệ

Bìa ngoài cứng - ép kim vàng

Thiệp mời là bao thư nhỏ ánh kim

Băng quấn thiệp ép kim 3D

Có 2 tone màu: Vàng và Bạc

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục