BB.307 Đỏ nhung

BB.307 Đỏ nhung

BB.307 Đỏ nhung
BB.307 Đỏ nhung
BB.307 Đỏ nhung

BB.307 Đỏ nhung

4,100đ

Thiệp chữ nhật đứng -  chất giấy cứng

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

Sản phẩm cùng danh mục