BB.302 Kem

BB.302 Kem

BB.302 Kem
BB.302 Kem
BB.302 Kem

BB.302 Kem

3,300đ

Thiệp khổ đứng -  chất giấy cứng - có băng tên quấn

Có 4 màu: Đỏ nhung - Kem - Xi măng - Xanh

Hoa văn ép kim vàng - in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

(Giá báo chưa bao gồm ép kim tên)

Sản phẩm cùng danh mục