BB 152 Đỏ nhung

BB 152 Đỏ nhung

BB 152 Đỏ nhung
BB 152 Đỏ nhung

BB 152 Đỏ nhung

3,300đ

Thiệp khổ đứng, chất giấy cứng

Hoa văn ép kim vàng + dập nổi

Bao thư + lót  2 tờ rời thắt dây nơ

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục