BB 152 Đỏ nhũ

BB 152 Đỏ nhũ

BB 152 Đỏ nhũ
BB 152 Đỏ nhũ

BB 152 Đỏ nhũ

Liên hệ

Thiệp khổ đứng, chất giấy cứng

Hoa văn ép kim bạc + dập nổi

Bao thư + lót  2 tờ rời thắt dây nơ

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục