BB 05 Đỏ

BB 05 Đỏ

BB 05 Đỏ
BB 05 Đỏ

BB 05 Đỏ

3,200đ

Thiệp khổ đứng, chất giấy cứng

Hoa văn ép kim vàng + in camay

Bao thư + lót gấp đôi

Giá báo số lượng từ 300 đến 500 thiệp

Sản phẩm cùng danh mục